Kìm mạng Sunkit 868G

  • 120,000₫

  • Kìm mạng Sunkit 868G * Thông tin sản phẩm: Kìm mạng Sunkit 868G - Kìm mạng Sunkit 868G bấm đa năng, bấm dây mạng RJ45, bấm dây điện thoại RJ11 - Sunkit 868G có

Thông tin sản phẩm

Kìm mạng Sunkit 868G

* Thông tin sản phẩm: Kìm mạng Sunkit 868G

- Kìm mạng Sunkit 868G bấm đa năng, bấm dây mạng RJ45, bấm dây điện thoại RJ11

- Sunkit 868G có đủ chức năng Bấm dây, Tuốt dây, cắt dây

KIM BAM MANG SUNKIT 868G, KIM MANG SUNKIT 868G, KIM BAM MANG SUNKIT  Giá: 120.000 đ

 

Bình luận