Hdd box 2.5' SS- SSK

  • 90,000₫

  • HDD Box SAMSUNG 2.5 Ata HDD Box SAMSUNG 2.5 ATA - HDD Box SAMSUNG 2.5 inch ATA Loại ổ hỗ trợ : • HDD 2.5 inch Cổng kết nối (Port) : • USB 2.0. Giá: 90.000 đ  B

Thông tin sản phẩm

HDD Box SAMSUNG 2.5 Ata

HDD Box SAMSUNG 2.5 ATA - HDD Box SAMSUNG 2.5 inch ATA Loại ổ hỗ trợ : • HDD 2.5 inch Cổng kết nối (Port) : • USB 2.0. Giá: 90.000 đ
 Box SSK.  Giá. 150.000 đ
Bình luận