Đĩa DVD / CD-R Maxell

  • 3,500₫

  • Đĩa DVD /  CD-R Maxell Đĩa DVD và CD maxell, Đĩa DVD và CD trắng maxell 50 cái/ 1 hộp loai 1 chất lượng ghi tốt chuyên ghi các tập tin hay phần mềm. *** CD Giá:

Thông tin sản phẩm

Đĩa DVD /  CD-R Maxell

Đĩa DVD và CD maxell, Đĩa DVD và CD trắng maxell 50 cái/ 1 hộp loai 1 chất lượng ghi tốt chuyên ghi các tập tin hay phần mềm.
*** CD 
Giá: 3.500 đ
*** DVD Giá: 5.000 đ


Bình luận